Eenentwintig - yirmi bir
Tweeëntwintig - yirmi iki
Dertig - otuz
Eenendertig - otuz bir
Veertig - kırk
Vijftig - elli
Zestig - altmış
Zeventig - yetmiş
Tachtig - seksen
Negentig - doksan
Honderd - yüz
Honderd en één - yüz bir
Honderdtweeëntwintig - yüz yirmi iki
Tweehonderd - iki yüz
Driehonderd - üç yüz
Duizend - bin
Duizend en één - bin bir
Twaalfhonderddrieënveertig - bin iki yüz kırk üç
Tweeduizend - iki bin
Tienduizend - on bin
Honderdduizend - yüz bin
Eén miljoen - bir milyon
Eén miljard - bir milyar

Eenheden
Veel - çok
Weinig - az
Alles - her şey
Niets - hiçbir şey
Meer - daha çok
Minder - daha az
Groot - büyük
Klein - küçük
Volledig - tamamen
Het meest - en çok
Het minst - en az
Genoeg - yeter, yeteri kadar

Tijdseenheden
Minuut - dakikia
Half uur - yarım saat
Uur - saat
Dag - gün
Week - hafta
Maand - ay
Jaar - yıl

Vandaag - bugün
Morgen - yarın
Gisteren - dün
Wekelijks - haftalık

Ochtend - sabah
Middag - ögleden sonra
Avond - akşam
Nacht - gece

Dagen van de week
Maandag - pazartesi
Dinsdag - salı
Woensdag - çarsamba
Donderdag - perşembe
Vrijdag - cuma
Zaterdag - cumartesi
Zondag - pazar

Maanden
Januari - ocak
Februari - şubat
Maart - mart
April - nisan
Mei - mayıs
Juni - haziran
Juli - temmuz
Augustus - ağustos
September - eylül
Oktober- ekim
November - kasım
December - aralık

Seizoenen
Lente - ilkbahar
Zomer - yaz
Herfst - sonbahar
Winter - kış

Feestdagen
Kerst - noel
Pasen - paskalya
Nieuwjaar - yılbaşı
Ramadan - Ramazan
Suikerfeest - Seker bayramı/Ramazan bayramı
Offerfeest - Kurban bayramı